Jen primitivové

Jen primitivové

Opravdu jen primitivové se usazují na stabilních místech, kde setrvávají jejich rody celé generace, některé dokonce celá tisíciletí. Je opravdu jen málo inteligentních národů a etnik, která stále ještě setrvávají v kočovném způsobu života, přestože se tento způsob života v minulosti tak dobře osvědčil. Je přece jasné, že pokud ženeme stáda dobytka, či jiných býložravců, je lepší je hnát na lepší místa, jakmile to původní spasou. Také je výhodnější při získávání obživy lupem mít zázemí pohyblivé. Jsou známy případy hloupých evropských středověkých lapků, kteří právě kvůli tomu, že sídlili na jednom místě, byli nakonec obklíčeni a dopadeni.

Osvědčený příklad

Uvědomme si jen, jak by probíhalo pionýrské osídlování severoamerického kontinentu, kdyby přistěhovalci nejezdili v krytých vozech, které již tehdy sloužily jako takové http://www.mobilnidomy-az.cz/ jednoduché mobilní domy .